04 August 2013

.: Stress :.

Inyong rika kabeh mesthi tau ngalami sing jenenge stress. Tembung kiye sebenere asale anu sekang basa krama Inggris, sing jere  artine kuwe tegang. Nek dipikir maning, nek artine tegang kudune manggone ora nang ndhas utawa sirah, kudune malah manggone nang bagian ngisor, ya apa ora? kuwe nek lanang. Lha nek wadon kayane nanggon bagian dada, pas dada-dada maksude, kan tegang wedi mbok ditinggal sih. ... uteke lho.

Nek jaman gemiyen jane durung ana istilah stress. Istilah stress kan jaman siki-siki baen, terus men mandan njawani dadi sutris. Nek jaman gemiyen palinh ya seglong, apa mandan miring, ana maning setengah, ora genep, haho, logak-logok, nek sing parah ya kenthir, tekan gemblung wis pol, mentoke ya nang RSJ Banyumas ndean.

Obat Stress


Penyebab stress ya anu macem-macem masalah duwitlah, pegawean lah, bojolah. Sing masalah duwit biasane stress gole mbagi duwite sing kepengin kiye lah, kaelah, padahal anu lagi nganggur, ya stress mbok lah...mondol. Sing masalah pegawean biasane kakehen mikir dawa, gawean kiye durung rampung wis mikir liane, mikir ini-itu, pdahal nembe nglamar, kuwe baen mbuh ketampa apa ora, stress maning. Sing masalah bojo ya pada baen, sing kakehen aturanlah, cemburuanlah, gelem selingkuhan, padahal ya anu esih jomblo tapi anu mikire kedawan dadine ya stress maning.....ngoob.Tapi janjane penyebab stress kuwe bisa diperes dadi telu tok, yakuwe:
  1. Penyebab stress nomer siji kiye anu penyebab utama, nah maksude penyebab utama kuwe penyebab sing ora disebabna nang sebab-sebab liane, bahasa krama Latine jere Causa Prima. Nek ora ngerti causa prima ya bodowa, kuwe urusane rika dudu urusane inyong.
  2. Penyebab nomer loro kiye yakuwe dudu termasuk penyebab sing  nomer siji, mulane kuwe diarani penyebab nomer loro.
  3. Nah penyebab nmoer telu kiye ya anu padabaen, ora melu penyebab nomer siji, uga ora melu penyebab nomer loro, apamaning penyebab sing nomer papat, ditulis bae durung.
Wis paham mbokan penyebab stress sing sebenere, nek ora ya kebangeten lah wong genah cetha wela-wela koh. Nah nek ciri-cirine wong stress lha kur siji pancen, yakuwe sing maca tulisan kiye nganti rampung....

wislah..stress.


30 July 2013

.:: Jeneng (2) ::.

Jyan kaya anu wis suwe banget  rasane ora nulis ngapak maning, eh jebulnya wis  arep telung tahun yah? klamite jabang bayi, ujarku nembe wingi yaqin. Daripada laka bahan tulisan mendingan nerusna bab jeneng maning lah, ora papa mbok? -mboke nangendi sih miki jyaan...

Arep mbahas apa miki lah dadi kelalen...oh ya nerusna mbahas jeneng tapi sing di bahas masalah paraban baen lah. Paraban kuwe jeneng sing ora resmi alias non-formal biasane ora ketulis nang akte kelairan nek di tulis nang buku bon warung lha iya, contone Kaki Jembrung -rokok 3 ler, sampo ketengan siji, sabun separo. Biasane jeneng paraban kuwe anu hadiah sekang wong, tapi yakuwe biasane sekang polahe dewek sing elek-elek nek ora ya anu julukan fisik sing njelehi pokoke lah.


Ana maning jeneng paraban biasane nggo mbedakna jeneng wong sing pada baen. Biasane sih dijenengi sesuai profesine. Tapi uga ana sing diparabi seka  profesine sanajan jenenge dewek elaka sing madhani. Contone nanggonku gemiyen ana wong sing dadi tukang bengkel pit mawi jenenge padha dadine siji dijenengi Warto Wangkring sijine Warto Pedal. Terus padha-padha jenenge Hadi tapi ingone-ingone beda, sijine dijenengi Hadi Bebek sing sijine Hadi Sapi. Terus ana maning Karto Patri, San Soto, Gimun Becak, Mad Ayam pokoke nek diterusna kebek kiye..

Nah,  ana maning dalam hal perjenengan selaine paraban uga ana jeneng-jeneng sing sebisa mungkin aja nganti nggo jeneng anak putune rika kabeh, tak wei contone ya..
1. Budi, nah jenengan kiye biasane dihindari nang perusahaan Leasing,  ya minimal di acc tapi nang kuthir dewek alias paling mburiiii dewek. Sebabe apa? rika ngerti perihbahasa kiye mbok? "Hutang nyawa dibayar nyawa, Hutang budi dibawa mati" guweeh mboook....(ya izya).
2. Lisa, aja nganggo jenengan kiye lah melas bocahe yakin. Sering nang tipi-tipi kae akeh pernyataan menganalisa....sitik-sitik menganalisa. Melasi yaqin dela-dela ana kata-kata anal...ajalah sebisa mungkin di hindari.
3. Asep. jenengan kiye biasane anu nggo kambing hitam masalah kebakaran, dadine ya melasi lah. ora mungkin kan nek ada asep nggak ada apinya?
4. Lina, nek mau lisa siki Lina, jenengan kiye biasane sok dadi absurd -ngerti artine absurd ora rika?  nek ora ya brarti pada karo Inyong-. Jenengan kiye dadi absurd nek lengkape dadi Lina Karolina. Mbingungi kan? lha Lina koh karo Lina sih kepriwe kuwe?
5. Rina. jenengan kiye termasuk kategori absurd nomer loro. Tanggaku gemiyen ana sing jenenge Rina Katarina Winarni. Mumet apa ora rika? jenenge kuwe Rina apa Winarni sih sebenere ora genah temen?
6. ora nana sing nomer nem lah, rampung. Ujarku arep nulis setitik malah dadi akeh kaya kiye, ya rugi inyong...semmm.

27 November 2010

.:: Jeneng ::.

Jere Lik Shakespeare "Apalah arti sebuah nama". Hla terus? ..ya mbuh, wong kuwe anu nggo preambule tok men keton sangar ngutip ungkapane Lik Shakespeare....
Wis lah ora usah dibahas....sing penting nyong arep mbahas masalah jeneng, utawane jenengan, tenger, lan aran. Nek nang Jawa utamane daerah banyumasan jaman siki kayane wis mulai ilang jeneng-jeneng sing asli njawani, soale mulaih kejajah nang Arab. Termasuk jenenge anaku dhewek, wong jere kyaine nek njenengi sing apik kuwe sing Islami. Islami? ya islami..........tapi bareng entuk referensi sing komprehensif sekang nganah-ngeneh termasuk narasumber jebul jeneng islami ora ana sing ana kuwe jeneng arab....uwalah.
Jaman gemiyen biasane gawe jenengan ora angel-angel sing penting kena nggo tenger, sing umum ya miturut dina pasaran laire, Sage lair nang Slasa Wage, Tugi = Setu Legi, Sapon = Slasa Pon, nek ora malah dina pasarane tok misale Kliwon nek lanang hla nek wadon ya Manis. Tapi ana sing jenengan aneh miturute nyong sing ora umum tapi nyata misale Sebrot, Runtah, ana maning Komet (kayane nggolet dukun bayi ora ana nganti komet). Terus ana sing berdasarkan peristiwa pas laire misale bareng karo bada ya dijenengi Slamet Riyadi, lair pas wulan purnama ya dijenengi Wulan.....Nah ana maning sing jenenge Hirlan Darwis singkatan sekang laHir nang daLan moDar ya Wis...


Nek jenengan wong kuna sing tekan siki esih dienggo ya ana baen, contone Rana (Ranadiwirya), Marta (Martareja) terus Sandi (Sandimeja). Jan-jane wong gemiyen ya gaul-gaul wis ngerti jenengan apik, ora kaya siki nek jenenge ora maen ya jenengan celukane digolet sing maen contone Turinah dadine Rina, Jumiyem dadine Umi, Slamet dadine Mame, terus kancaku sekolah gemiyen jenenge Soleh malah njaluk di celuk Slash ya ora papa bebas lah. Terus ana maning jenenge Edi Wardiono men keren ndean njaluk diceluk Edward, tapi ana siji kancaku sing jenenge Widhy Christanto ujarku men gaul kebarat-baratan tur singkat-padet diceluk W.C. malah ora gelem....he..he..
Tapi sing njelehi maning wong endonesah sing wis pada terkenal nang dunya ya kaya kuwe pada ganti jeneng kayata Saniatun siki wis dadi penyanyi terkenal ya ganti jeneng dadi Shania Twain, terus Kang Urip sekang Brebes wis dadi bintang pilem ya ganti jeneng dadi Keanu Reeves, ana maning bakul sate madura sing jenenge Cak Nurisman siki wis dadi bintang eksen hollywood ya kaya kuwe ganti jeneng dadi Chuck Norris, terus wong batak sing jenenge Arnold Siregar mbareng terkenal ya dadi Arnold Shwarzenegger, terus si Waka-waka maune jenenge ya Sakirah mbok lah sing umahe ngarepe Nini brewut bakul tempe.
Terakhir kiye masalah jeneng (wis kesel goleh ngetik koh..) nek nang njawa gemiyen jenengan wadon biasane mburine nganggo em karo ah contone Paikem utawa Painah, nah kiye kayane urung ana sing meneliti asal usul em karo ah kuwe mau, nek miturute inyong sih.. berdasarkan suara alami wong sing sok nyuara em..emm.....emm karo ..ah....aah....aaah kuwe biasane ya wong wadon, mulane pas nek jenengan wong wadon mburine nganggo em karo ah..

Wis lah.....semoga menjadi paham yang tidak menyesatkan jama'ah sekalian......

30 June 2010

.:: Kawin(an) ::.

Nang wulan (Rajab) kiye kondangan akeh banget rata-rata pada kawin(an)....jyaaan kawin massal pokoke. Ngomong-ngomong masalah kawin(an) dadi kemutan awake dhewek pas dadi penganten gemiyen, pokoke nek diemut2 ya nyenengi ya melasi....jyan kaya sinetron pokoke. Bali malem minggu jam 11 mbengi...minggune isuk-isuk jam 9 wis ijab nang lantai IV RS Pertamina Cilacap dengan background laut yang membiru dan nusakambangan yang membentang, lorong RS sebagai tempat pesta dan kursi tunggu RS sebagai pelaminan.......nelangsa. Tapi ora papa..... somasgo'on, manut nuruti permintaan terakhir mertua sing lagi gerah.
Hora krasa tanggal loro juli ngesuk wis sepuluh tahun, setunggal dasawarsa nek istilah jawane......Alhamdulilah!
Balik maning nang masalah kawin(an) utawane bebojoan, biasane nek bar mbojo kuwe.....kiye biasane wong lanang kuwe dadi lewih subur utawane lemu ginak-ginuk (nek sing ora ya anu luar binasa kayane).
lha kenangapa?
Nek jere wong tua....(kiye jere luh), ada perbaikan gizi..... dengan kata lain gizinya lebih terjamin. Sebabe apa? bayangna bae siki nek mangan seora-orane saben ndina bisa lawuh pupu, pupune ya ora gelem siji njaluke ya loro....wis kaya kuwe biasane penutupe tempe, arep ora lemu keprimen.....nggih napa inggih sedulur?
Tapi nek kaya penginyongan ya biasane nek dilawuhi pupu ya ora gelem, dasare anu ora doyan pupu...biasane ya tak singkar-singkarna nek lawuh pupu, nek kaya aku ya tetep
baen pilih tempene ......(nek ora ngandel takon bojoku nganah....).
Terus minimal rong ndina sepisan ya susune ora keri nggo pelengkap gizi, mulane ora lemu keprimen nek gizine full.
Terus maning, nek wong wadon dadi gering ya anu wajar baen..... wong paling-paling kebagiane gur gedhang......gedhang siji baen anu gur nggo cuci mulut, ora dipangan maning........jyaaaaan!

wis lah......sekian dan terima kasih....


_____________________________
*Yaqin..nulis blog kiye karena ada paksaan dan tekanan dari kang Eko rawins, .......jyaan melanggar HAM jane maksa-maksa wong kon nulis blog maning...semmlah.